Tag Archives: Yoga Kurunta 15/12

Yoga Kurunta 15/12

yoga kurunta
Η Yoga Kurunta είναι μια μέθοδος πρακτικής άσκησης των άσανας με τη βοήθεια σχοινιών που είναι τοποθετημένα στον τοίχο σε διαφορετικά ύψη.Τα σχοινιά χρησιμοποιούνται μέσα στις θέσεις για να δώσουν κατεύθυνση στο σώμα, καθώς και να συγκεντρώσουν τον νου σε συγκεκριμένα μέρη του σώματος. Με αυτόν τον τρόπο τα σχοινιά χρησιμοποιούνται ως μέσο εκπαίδευσης, καθώς [...]