Τιμές

ΓΕΝΙΚΑ
Εγγραφή : δωρεάν
Ημερήσιο : 7€
Μαθητικό Ημερήσιο : 5€

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
8 Μαθήματα : 50 €
12 Μαθήματα : 70€
Απεριόριστο : 80€

ΠΑΚΕΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
1 Εβδομάδα : 30 €
3 Μήνες : 200€
6 Μήνες : 350€

REFORMER PILATES
1 μάθημα: 15€

Μηνιαία Πακέτα:
4 Μαθήματα : 50€
8 Μαθήματα: 90€
10 Μαθήματα : 100€

PERSONAL
Yoga / Pilates / Reformer: 25€

ΜΑΘΗΤΙΚΑ /ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
8 Μαθήματα : 35€
12 Μαθήματα : 50€
Απεριόριστο : 65€

ΚΛΕΙΣΤΑ GROUP
2 Άτομα : 15€/ άτομο
3 Άτομα: 12€/ άτομο
4 Άτομα: 10€/ άτομο

PRENATAL
Prenatal Group (εως 3 ατομα) : 15€