Τιμές

ΓΕΝΙΚΑ

Εγγραφή : δωρεάν
Ημερήσιο : 7€
Μαθητικό Ημερήσιο : 5€

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

8 Μαθήματα : 50 €
12 Μαθήματα : 70€
Απεριόριστο : 80€

ΠΑΚΕΤΑ

1 Εβδομάδα : 30 €
3 Μήνες : 200€
6 Μήνες : 350€

PILATES EQUIPMENT

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

Personal Yoga / Pilates : 25€
Prenatal Yoga : 25€
Prenatal Group (εως 3 ατομα) : 15€

GROUP PERSONAL

2 Άτομα : 15€/ άτομο
3 Άτομα: 12€/ άτομο
4 Άτομα: 10€/ άτομο

ΜΑΘΗΤΙΚΑ /ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

8 Μαθήματα : 35€
12 Μαθήματα : 50€
Απεριόριστο : 65€